Introducere

Toată lauda I se cuvine lui Allah, Stăpânul lumilor, şi toate binecuvântările lui Allah fie asupra Profetului Său, Mohammed, asupra familiei sale, a companionilor săi şi asupra tuturor celor care urmează Calea Sa cea Dreaptă; fie ca Allah Atotputernicul să aibă milă de ei în Ziua Judecăţii!

O societate este sortită eşecului atunci când este clădită pe ignoranţă şi anarhie. Aceste fapt devine şi mai evident atunci când există un vid în comportamentul moral al oamenilor şi cresc tensiunile rasiale. Într-o astfel de societate, puternicii îi vor asupri pe cei slabi şi cei bogaţi îi vor exploata pe cei săraci. În asemenea circumstanţe, Profetul Mohammed s a adus omenirii Mesajul Islamului , mesaj care s-a răspândit foarte repede. La început, mulţi l-au respins şi au făcut tot posibilul pentru stoparea răspândirii lui. Asupritorii ştiau foarte bine că acest lucru ar însemna sfârşitul dominaţiei lor asupra populaţiei, deoarece Islamul, Mesajul lui Allah, eliberează sufletul şi mintea omului de sub orice formă de sclavie spirituală.

Una dintre caracteristicile cheie ale Mesajului Islamului (Islamul este un mod de viaţă, atât privat cât şi public, un termen care cuprinde atât actele de adorare şi practicile politice, cât şi un cod detaliat de conduită morală, incluzând atât igiena, cât şi problemele de etichetă ) este aceea că îndeamnă oamenii să caute ştiinţa şi să se detaşeze de actele josnice. Supremaţia rasială – sub toate formele sale – a fost anulată pentru că în faţa lui Allah Al-'Alaa y toţi oamenii sunt egali. Superioritatea, conform Islamului, nu se obţine prin culoarea pielii, rasei sau originii etnice, ci prin gradul de evlavie. Cu cât mai mare este frica faţă de Allah Al-'Aziz (Atotputernicul), cu atât mai mare o să fie iubirea lui Allah faţă de robul Său.

Declaraţiile rasiale sunt inacceptabile

Ridică-ţi capul şi uită-te în jur, tu nu eşti mai bun decât oricine altcineva, fie dacă are culoare pielii roşie sau neagră. Nimeni nu este mai bun decât celălalt decât prin pietate

Citeste mai mult +

Povestea lui Bilal etiopianul

Să vedem povestea lui Bilal (Allah să fie mulţumit de el!), cel care a fost un simplu sclav înainte de convertirea sa la Islam, iar după convertire a devenit un „maestru” al Islamului. A fost onorat, în Islam, să fie ales Muadhan (cel care cheamă la Rugăciune).

Citeste mai mult +

Egalitatea în Islam

În Islam, conducătorii şi cei supuşi lor sunt egali în faţa lui Allah Al-'Alaa y. Indiferent de diferenţele existente între oameni, musulmanii sunt fraţi între ei, cel alb cu cel negru, un arab cu un nearab.

Citeste mai mult +

Egalitatea între oameni

  • Apărarea drepturilor comune indiferent de rasă, etnie sau culoare.
  • Oamenii sunt egali în faţa legii.
  • Oamenii sunt egali în ceea ce priveşte responsabilităţile, recompensa şi pedeapsa.
  • Oamenii sunt egali în ceea ce priveşte dreptul la respectarea onoarei.
  • Oamenii sunt egali în ceea ce priveşte sacralitatea sângelui şi a proprietăţilor.
  • Oamenii sunt egali în ceea ce priveşte ocuparea funcţiilor publice.
  • Oamenii sunt egali în ceea ce priveşte folosirea a ceea ce a fost creat de Allah Al-'Alaa y
  • Oamenii sunt egali în ceea ce priveşte adorarea lui Allah Al-Ahad (Unicul).

Citeste mai mult +

În Islam, conducătorii şi cei supuşi lor sunt egali în faţa lui Allah Al-'Alaa y. Indiferent de diferenţele existente între oameni, musulmanii sunt fraţi între ei, cel alb cu cel negru, un arab cu un nearab.