Heraclius

Priviţi la măreţia Islamului, la fericirea găsită în inima musulmanilor atunci când îl îmbrăţişează! Această fericire rămâne în inimă şi face ca oamenii să uite toate durerile şi necazurile din vieţile lor. Bucuria musulmanilor se resimte în aplicarea credinţei lor mai puternică decât orice bucurie materialistă care se poate experimenta, eventual, în această viaţă. Dacă doriţi să experimentaţi cu adevărat această fericire, trebuie să vă hotărâţi să faceţi acest pas îndrăzneţ.

Un exemplu minunat în acest sens este Abu Sufiyan (Allah să fie mulţumit de el!) aşa cum găsim în hadith-ul lui Abdullah ibn Abbas (Allah să fie mulţumit de el!), vărul Profetului s, care a relatat că:

Mesagerul lui Allah s i-a scris lui Heraclius invitându-l la Islam, scrisoarea fiind trimisă cu un companion pe nume Dihya Al-Kalbi. Dihya a înmânat scrisoarea guvernatorului de Busra care, apoi, l-a trimis lui Heraclius.

Heraclius, ca un semn de recunoştinţă faţă de Allah, atunci când Allah i-a garantat victoria în faţa forţelor persane, a mers de la Hims la Ilya (Ierusalim). Atunci când scrisoarea Trimisului lui Allah s a ajuns la Heraclius, după ce a citit-o, a spus: «Căutaţi-mi cineva din rândul poporului său (arabii din tribul Quraish) care este aici, să-l întreb despre Mesagerul lui Allah!» În acelaşi timp, Abu Sufiyan ibn Harb se afla în Sham (Regiune istorică în Orientul Mijlociu, aflată la graniţa cu Marea Mediteraneană, incluzând Siria, Libanul, Plalestina şi Iordania), împreună cu câţiva oameni din tribul Quraish, venind ca negustori în timpul armistiţiului care a fost încheiat între Mesagerul lui Allah şi politeiştii din Quraish. Abu Sufiyan a spus:

Trimisul lui Heraclius ne-a găsit undeva pe teritoriul Marii Sirii, aşa că m-a luat pe mine şi pe însoţitorii mei la Ilya unde am fost conduşi în faţa lui Heraclius. L-am găsit stând în curtea sa regală, purtând o coroană şi înconjurat de mai marii demnitari bizantini. El a spus traducătorului său: «Întreabă-i care dintre ei este în relaţia cea mai apropiată de omul care pretinde că este Profet.»

«Pe Allah, am devenit din ce în ce mai sigur că religia lui va fi victorioasă, până am ajuns să accept Islamul.»

Abu Sufiyan a adăugat:
„I-am răspuns: «Eu sunt cea mai apropiată rudă cu el.» El a întrebat: «Ce grad de rudenie aveţi?» I-am răspuns: «El este vărul meu.» Şi cu excepţia mea, nimeni din caravană, nu mai era din tribul Abd Manaf. Heraclius a spus: «Lasă-l să vină mai aproape.» Apoi a poruncit însoţitorilor mei să stea la spatele meu, aproape de umărul meu, apoi i-a spus traducătorului său: «Spune însoţitorilor lui că am de gând să-l întreb pe acest om despre despre cel care se pretinde a fi Profet. Dacă el minte, ei trebuie să-l contrazică imediat.»

Abu Sufiyan a adăugat:
„Pe Allah! Dacă nu mi-ar fi fost ruşine, ca însoţitorii mei să mă numească mincinos, atunci când am fost întrebat, nu aş fi spus adevărul despre el. Dar, am considerat că este ruşinos să fiu numit mincinos, de către companionii mei, aşa că am spus adevărul.

I-a spus apoi, translatorului său: «Întreabă-l din ce fel de familie face parte.» Am răspuns: «Aparţine unei familii nobile.» A întrebat el: «A fost altcineva printre voi care a susţinut acelaşi lucru, înainte de el?» A mai întrebat: «L-aţi învinuit, vreodată, de minciuni înainte să pretindă ceea ce a pretins?» I-am răspuns: «Nu.» A întrebat el: «A fost vreun rege printre strămoşii săi?» I-am răspuns: «Nu.» A întrebat el: «Îl urmează nobilii sau săracii?» I-am răspuns: «Cei săraci îl urmează.» A întrebat el: «Numărul lor este în creştere sau descreştere (zi de zi)?» I-am răspuns: «Sunt în creştere.» A întrebat el: «Este cineva dintre cei care au îmbrăţişat religia lui, care a devenit nemulţumit, apoi a renunţat la religia lui?» I-am răspuns: «Nu.» A întrebat el: «Îşi încalcă el promisiunile?» I-am răspuns: «Nu, dar acum avem încheiat un armistiţiu cu el şi ne este teamă că ne poate trăda.»

Abu Sufiyan a adăugat:
„«În afară de asta, nu am mai găsit altă oportunitate să spun ceva împotriva lui.» Heraclius, apoi a întrebat: «Ai purtat vreodată război cu el?» I-am răspuns: «Da.» A întrebat el: «Care a fost rezultatul luptelor?» Am răspuns: «Uneori el a ieşit victorios, alteori noi.» A întrebat el: «Ce vă porunceşte să faceţi?» I-am răspuns: «Ne spune să-l adorăm numai pe Allah, Unicul, şi să nu-I facem asociaţi în adorare şi să renunţăm la ceea ce adorau predecesorii noştri. Ne-a poruncit să ne rugăm, să dăm caritate, să fim caşti, să ne ţinem promisiunile şi să restituim ceea ce ne-a fost încredinţat.» Când am spus acest lucru, Heraclius i-a spus traducătorului său: «Spune-i: Te-am întrebat despre descendenţa lui şi tu mi-ai spus că aparţine unei familii nobile. De fapt, toţi Mesagerii se trag din cele mai nobile familii ale neamului lor. Apoi te-am întrebat dacă cineva dintre voi a mai susţinut acelaşi lucru, şi răspunsul tău a fost negativ. Dacă răspunsul ar fi fost pozitiv, aş fi crezut că acest om afirmă ceea ce au afirmat şi cei de dinaintea lui. Când te-am întrebat dacă el a fost vreodată acuzat de minciună, răspunsul tău a fost negativ, aşa că m-am întrebat cum poate un om care nu minte despre alţii, să mintă despre Allah. Apoi, te-am întrebat dacă a fost vreun rege printre strămoşii săi. Răspunsul tău a fost negativ, şi dacă ar fi fost pozitiv aş fi crezut că acest om vrea înapoi împărăţia sa ancestrală. Când te-am întrebat dacă bogaţii sau săracii sunt cei care l-au urmat, ai răspuns că cei săraci l-au urmat. De fapt, aşa sunt cei care urmează Mesagerii. Apoi te-am întrebat dacă cei ce-l urmează au devenit mai mulţi sau mai puţini. Tu mi-ai spus că numărul lor a crescut. De fapt, acesta este rezultatul Credinţei adevărate, până devine complet în toate privinţele. Te-am întrebat dacă a fost cineva care, după ce a îmbrăţişat religia lui, a devenit nemulţumit, apoi a renunţat la ea, răspunsul tău a fost negativ. De fapt, acesta este un semn al credinţei adevărate, atunci când plăcerea intră şi se amestecă în inimi complet, nimeni nu va fi nemulţumit de ea. Te-am întrebat dacă el şi-a călcat vreodată promisiunea. Mi-ai răspuns negativ. Aşa sunt Mesagerii, ei niciodată nu-şi încalcă promisiunile. Atunci când te-am întrebat dacă te-ai luptat cu el şi el cu tine, ai răspuns afirmativ, şi că uneori el a fost victorios, iar uneori tu. Într-adevăr, astfel sunt Mesagerii, sunt supuşi încercărilor, însă victoria finală este a lor. Apoi, te-am întrebat ce v-a poruncit vouă. Tu ai răspuns că v-a poruncit să-l adoraţi numai pe Allah şi să nu-I faceţi asociaţi în adorare, să renunţaţi la tot ceea ce predecesorii voştri au adorat, să oferiţi Rugăciunea, să spuneţi adevărul, să fiţi caşti, să vă respectaţi promisiunile şi să restituiţi ceea ce v-a fost încredinţat. Acestea sunt, într-adevăr calităţile unui Profet, am ştiut (din Scripturile anterioare) că va apărea, dar nu ştiam că va fi dintre voi. Dacă ceea ce spui este adevărat, el va ocupa foarte curând pământul de sub picioarele mele, şi dacă aş şti că ajung la el în siguranţă, aş pleca imediat să-l întâlnesc; şi dacă aş fi cu el, cu siguranţă i-aş spăla picioarele.»

Roman Forum; George Dorival, artist. 1920

Abu Sufiyan a adăugat:
„Apoi, Heraclius a cerut scrisoarea de la Trimisul lui Allah şi aceasta a fost citită. Conţinutul scrisorii a fost următorul:

«În numele lui Allah, Cel Milostiv, Îndurător (această scrisoare este) de la Mohammed, Robul lui Allah şi Mesagerul Său, pentru Heraclius, domnitorul Bizantin. Pacea fie asupra celor ce urmează călăuzirea. Te invit la Islam (credinţa lui Allah). Acceptă Islamul şi vei fi în siguranţă; acceptă Islamul şi Allah îţi va acorda recompensă dublă. Dar dacă vei respinge această invitaţie, vei fi responsabil pentru călăuzirea greşită a oamenilor (naţiunea ta).

Spune: «O, voi oameni ai Scripturii, veniţi la un cuvânt comun între noi şi voi: să nu-L adorăm decât pe Allah, să nu-L asociem cu nimic, să nu ne luăm unii pe alţii drept dumnezei, în afară de Allah. Apoi dacă ei vor întoarce spatele, spuneţi-[le]: Mărturisiţi [cel puţin] că noi suntem supuşi!» [Coran, 3:64]»

Abu Sufiyan a adăugat:
„Atunci când Heraclius şi-a terminat discursul, s-au auzit urletele şi ţipetele demnitarilor bizantini ce îl înconjurau, astfel încât din cauza gălăgiei nu puteam înţelege ceea ce ei spun. Astfel am fost scoşi afară.

Când am ieşit cu însoţitorii mei şi am rămas singuri, le-am spus: «Într-adevăr, Ibn Abu Kabsha (Profetul Mohammed) a devenit important. Acesta este Regele Romanilor care se teme de el.»

Abu Sufiyan a adăugat:
«Pe Allah, am devenit din ce în ce mai sigur că religia lui va fi victorioasă, până am ajuns să accept Islamul.» (Bukhari)

الحمد لله رب العالمين وصلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

Toată lauda I se cuvine lui Allah, Stăpânul lumilor, şi toate binecuvântările lui Allah fie asupra Profetului Său, Mohammed, asupra familiei sale, a companionilor săi şi asupra tuturor celor care urmează Calea Sa cea Dreaptă; fie ca Allah Atotputernicul să aibă milă de ei în Ziua Judecăţii!

الإسلام ومحاربة التمييز العنصري قصة الصحابي بلال الحبشي رضي الله عنه

Dr. Abd Ar-Rahman bin Abd Al-Karim Ash-Sheha
د. عبد الرحمن بن عبد الكريم الشيحة

Traducere:
EUROPEAN ISLAMIC RESEARCH CENTER (EIRC)
المركز الأوروبي للدراسات الإسلامية
Gabriela Gharabli
Alina Luminiţa Crăciun

Revizuit de: Mariam Oana

© Drepturi de autor (Copyright):
Dreptul de autor îi aparţine scriitorului, cu excepţia cazului când cartea se utilizează pentru distribuţia gratuită, fără nicio adăugare, modificare sau eliminare a conţinutului acesteia.

În numele lui Allah Cel Milostiv, Cel Îndurător